6 października 2016 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyła się Gala Sportu Dzieci i Młodzieży Szkolnej, zorganizowanej przez Warmińsko-Mazurski Szkolny Związku Sportowy. Podczas uroczystości podsumowano współzawodnictwo szkół i placówek oświatowych w różnych dyscyplinach sportowych w roku szkolnym 2015/2016, nagrodzonych zostało 10 najlepszych w każdej kategorii pucharami i dyplomami. Nasze gimnazjum zajęło 7. miejsce. Na uroczystości podkreślono znaczenie wychowawczej roli sportu, w tym jego wpływ na postawę i charakter młodego człowieka.

GIMNAZJA KATEGORIA MIAST
1. Gimnazjum nr 7 w Olsztynie
2. Gimnazjum nr 2 w Giżycku
3. Gimnazjum nr 1 w Giżycku
4. Gimnazjum nr 3 w Olsztynie
5. Gimnazjum nr 1 w Bartoszycach
6. Gimnazjum nr 2 w Ostródzie
7. Gimnazjum nr 3 w Elblągu
8. Gimnazjum nr 2 w Braniewie
9. Gimnazjum nr 1 w Działdowie
10. Gimnazjum nr 2 w Działdowie
http://www.ko.olsztyn.pl/?main=1&sub=1&item=1554