W roku szkolnym 2014/15 uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu, Anna Janeczek i Kacper Kwiliński, uczestniczyli w programie pomocy wybitnie zdolnym, organizowanym przez Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci (KFnrD).

Niezbędnej rekomendacji i wsparcia udzieliła obu uczniom p. Hanna Pietras, nauczyciel biologii w II LO. Wnioski o pomoc Funduszu dla ucznia mogą wpłynąć do Biura Funduszu od szkoły, rodziców, znajomych. Można się również zgłosić samodzielnie. Stowarzyszenie nie udziela pomocy pieniężnej o charakterze socjalnym - nominacje Funduszu są przyznawane osobom, które mają znaczące osiągnięcia i chcą pracować nad swoim rozwojem.

Krajowy Fundusz działa od 30 lat i skupia młodych naukowców, humanistów i artystów. Organizuje bezpłatne zajęcia, obozy dla młodzieży wybitnie zdolnej z różnych dziedzin. Fundusz zapewnia też różnorodne dodatkowe formy pomocy merytorycznej (np. staże badawcze w Polsce i za granicą), prenumeratę czasopism naukowych, udostępnia podręczniki akademickie, publikacje naukowe.
Ania i Kacper mieli okazję uczestniczyć w kilku zajęciach zorganizowanych przez KFnrD.

W grudniu 2014r. brali udział w warsztatach badawczych w Instytucie Chemii Fizycznej PAN w Warszawie, gdzie prowadzili badania na temat: „Badanie i identyfikacja wybranych gatunków bakterii z wykorzystaniem powierzchniowo wzmocnionej spektroskopii Ramana (ang. Surface-Enhanced Raman Scattering, SERS)”. Projekt i praca napisana przez młodych stypendystów objęta była opieką merytoryczną doktorantki mgr Evelin Witkowskiej. W czasie warsztatów mogli korzystać ze spektroskopu Ramana, który wart jest kilka milionów złotych. Byli także w Teatrze Narodowym na spektaklu pt. „Iwona, księżniczka Burgunda”.

Kolejne warsztaty, w jakich brali udział uczniowie II LO, to warsztaty biologiczne, które odbyły się w marcu 2015 roku. Miały one miejsce w Centrum Onkologii oraz w Zakładzie Hydrobiologii w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW w Warszawie. Podczas warsztatów młodzi badacze dodatkowo wybrali się do Teatru Polskiego na przedstawienie „Król Lear”.

W kwietniu 2015r. Kacper Kwiliński pojechał na Wielodyscyplinarny Obóz Naukowy do Serocka, gdzie mógł poznawać zagadnienia nie tylko z dziedzin, które go interesują (biologia molekularna, chemia organiczna i bioorganiczna, chemia fizyczna, mechanika kwantowa, biofizyka), ale też zetknąć się z tematami, którymi zajmują się humaniści, filozofowie czy artyści. Wykłady w Serocku prowadzili znani polscy wykładowcy. Ośrodek wyposażony jest w bibliotekę naukową, basen i boiska sportowe, co stanowi dodatkową atrakcję dla uczestników warsztatów. W trakcie obozu Kacper wygłosił dla innych uczestników Funduszu odczyt na temat badań, które wraz z Anią prowadził w grudniu w Warszawie w IChF PAN-u. Wieczorami oboje uczestniczyli w obserwacjach astronomicznych, spotkaniach ze znanymi osobami, takimi jak: Krzysztof Zanussi, Ingrid Betancourt, prof. Jan Madej, prof. Jerzy Stępień czy Irena Cieślińska z Centrum Nauki Kopernik.

Ostanie w roku szkolnym 2014/2015 warsztaty, w jakich brali udział licealiści elbląskiego liceum, odbyły się w czerwcu 2015 roku. Ania Janeczek zajęła się podczas zajęć badaniem mózgu – w IBP PAN w Warszawie w Pracowni Neuroplastyczności, a Kacper Kwiliński syntezą organiczną nukleotydów i analizą związków biologicznych w aparaturze analitycznej HPLC w Laboratorium Chemii Bioorganicznej Biopolimerów w Zakładzie Biofizyki Instytutu Fizyki Doświadczalnej UW. Ukoronowaniem tych atrakcji było dla uczestników warsztatów obejrzenie w Teatrze Ateneum spektaklu „Mary Stuart” z Agatą Kuleszą w roli głównej.

Oboje stypendyści z II LO będą też mieli okazję odbyć wakacyjne staże badawcze. Kacper opracuje projekt dotyczący nukleotydów modyfikowanych białkiem zielonej fluorescencji GFP (green fluorescent protein) podczas miesięcznego stażu w Centrum Nowych Technologii UW w Warszawie w Laboratorium Chemii Bioorganicznej pod opieką dr Błażeja Wojtczaka, który był także opiekunem podczas czerwcowych warsztatów, a Ania rozważa staż w Zakładzie Genetyki Bakterii (Instytut Mikrobiologii Wydziału Biologii UW).

Fundusz na rzecz Dzieci sprawia, że młodzi naukowcy jak Ania Janeczek i Kacper Kwiliński rozwijają swoje pasje badawcze, co należy podziwiać, czego trzeba gratulować i z tytułu czego można życzyć osiągnięć w interesujących ich dyscyplinach. II LO jest szkołą talentów, w której aspiracje naukowe, hobby i zainteresowania uczniów kreują nauczyciele i wykładowcy współpracujących ze szkołą uczelni, gdzie zamiłowania do rozwoju uzyskują wsparcie i kontynuację. Dobrze, że działania edukacyjne, jakie podejmuje szkoła zadowalają uczniów i nauczycieli, przyjmują właściwy kierunek w ich rozwoju i rodzą pozytywne efekty w realizacji.

Dorota Radomska
Rzecznik prasowy II LO