W styczniu 2015r. II LO w Elblągu przystąpiło do konkursu na najlepszy projekt edukacyjny na temat mniejszości narodowych w Polsce - „Moja mała ojczyzna”. Szkołę reprezentowali uczniowie z klasy Ia, którzy w prezentacji multimedialnej pokazali życie, tradycję i kulturę ukraińskiej społeczności zamieszkującej teren województwa warmińsko- mazurskiego. Ukraińcy to grupa zasługująca na szczególne wyróżnienie z uwagi na sytuację geopolityczną w Europie i liczną obecność na terenie naszego kraju. Według danych narodowego spisu powszechnego ludności w 2002 r. narodowość ukraińską zadeklarowało w Polsce ponad 27 tysięcy obywateli RP, w tym w województwie warmińsko-mazurskim – około 12 tysięcy.

Projekt był adresowany do wszystkich uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu elbląskiego. Jego organizatorami byli Stowarzyszenie Kultur Wschodniosłowiańskich im. Cyryla i Metodego z siedzibą w Pasłęku i Warmińsko- Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu, a honorowy patronat nad projektem przyjął Burmistrz Pasłęka dr Wiesław Śniecikowski. Prace nad projektem trwały pół roku. Każda szkoła przystępująca do konkursu wyłoniła jeden lub dwa zespoły 16- osobowe po cztery osoby do dwóch tematów, obowiązkowo realizując zadanie pokazujące „Zwierciadło narodu”. Celem projektu było rozwijanie wśród młodzieży wiedzy o historii, kulturze i gospodarce regionu, poznanie obyczajów kultur wschodniosłowiańskich poprzez zbieranie eksponatów związanych z dziedzictwem mniejszości narodowych zamieszkujących województwo warmińsko-mazurskie, jak też kształcenie postaw otwartości, tolerancji, humanitaryzmu.
Projekt był realizowany w ramach lekcji historii i społeczeństwa, historii, wos-u, muzyki, plastyki, przyrody, religii i zajęć komputerowych, zajęć kółka dziennikarskiego oraz w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.

Reprezentanci II LO przyjęli do realizacji dwa tematy: „Atrakcje historyczno-krajobrazowe i turystyczne na naszym terenie”, a także „Zwierciadło narodu – kultura i tradycja mniejszości ukraińskiej mieszkającej w regionie” i utworzyli dwie grupy (grupa I: Piotr Nawrocki, Karina Maj, Aniela Florkiewicz, Anna Bisaga; grupa II: Dominika Binko, Angelika Tatarewicz, Patrycja Bołoszko, Hanna Filipowicz). Opiekunem młodzieży był nauczyciel historii i wos-u Zdzisław Wielgolaski.

Każda z grup otrzymała zadania do wykonania. Grupa pierwsza musiała zlokalizować zabytki architektury i sztuk plastycznych, ciekawostki w środowisku przyrodniczo-geograficznym, a następnie opracować folder „Atrakcje turystyczne naszej miejscowości”. Dodatkowo do uczniów należało zaplanowanie jednodniowej wycieczki po najbliższej okolicy, na którą mogliby zaprosić kolegów z Ukrainy. Przygotowali broszurę reklamową Elbląga i okolic, a także opracowali trasę turystyczną. Najtrudniejszą częścią projektu dla tej grupy było wyszukanie miejsc w otoczeniu, w którym zaszły korzystne i negatywne zmiany pod wpływem działalności człowieka, a także opracowanie rozwiązań poprawiających stan zaobserwowanych zjawisk. Grupa druga podjęła temat o kulturze i tradycji mniejszości ukraińskiej. Dlatego realizacja ich projektu włączała opracowanie kalendarium najważniejszych świąt obchodzonych przez mniejszość ukraińską na terenie Elbląga i okolic. Poznanie ukraińskich zwyczajów wiązało się ze znalezieniem rodzin ukraińskich i przeprowadzeniem wywiadów z nimi na temat rodzinnych tradycji świątecznych (Daria i Bogdan Folusiewicz z Bieszczad). Ponadto grupa musiała opracować mapę rejonu, z którego wywodzą się ich rozmówcy. Zapoznanie uczestników projektu z wynikami wywiadów musiało się odbyć podczas wieczornicy, do której grupa zobowiązana była opracować scenariusz.

Prezentacja projektu miała formę konkursu, a laureaci z czterech zespołów zostali ogłoszeni podczas gali podsumowującej konkurs w czerwcu 2015r. w Zespole Szkół w Pasłęku, gdzie dokonali pokazu przygotowanego materiału multimedialnego. Wśród wyróżnionych nagrodami znaleźli się uczniowie z klasy Ia II LO, czego im i ich opiekunom serdecznie gratulujemy, życząc kolejnych sukcesów. Zwycięskie zespoły wyjadą w czerwcu na wycieczkę edukacyjną do Warszawy.
Według organizatorów konkursu każdy obywatel ma swoje miejsce na ziemi. Jest ono związane z domem, rodziną, szkołą. Znajomość tego miejsca, ludzi, otoczenia, przedmiotów, budynków, instytucji i organizacji pozwala czuć się pewnie i bezpiecznie w lokalnym środowisku. Projekt zakładał zidentyfikowanie i przedstawienie na wybranych przykładach przeszłości, teraźniejszości i zaprojektowanie przyszłości naszej małej ojczyzny. Dodatkowo jego celem było ugruntowanie poczucia tożsamości narodowej przez rozwój tożsamości lokalnej, kształtowanie więzi ze środowiskiem lokalnym. To piękna inicjatywa, a zaangażowanie młodzieży, w tym z II LO w podejmowanie tematów dotyczących miejscowej społeczności pokazują, że cele projektu zostały osiągnięte.

 

Dorota Radomska
Rzecznik prasowy II LO

 


 


Matura za:

Szkoła w chmurze Microsoft

Nagrody

Uczelnie

  • PG
  • UG
  • WSBG
  • PWSZ
  • EUH-E

Linki