Natalia Milusz, uczennica klasy 2c o profilu biologiczno – chemicznym zajęła II miejsce w etapie centralnym Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK

Olimpiada ta odbyła się w Łodzi, w hotelu Ambasador, w dniach 25-27 maja 2018r. Pierwszego dnia uczniowie uczestniczyli w zajęciach integracyjnych, a potem w teście wiedzy, złożonym ze 100 pytań. Następnego dnia, 26 maja, odbyły się zawody z pierwszej pomocy przedmedycznej (tam: jedna pozorowana scena, w której trzeba było udzielić pomocy poszkodowanemu, a potem sprawdzian umiejętności RKO, na fantomie). Następnego dnia, 27 maja, Natalia zaprezentowała swoją pracę prozdrowotną; „Żywienie osób starszych”, którą przygotowała wcześniej, do etapu wojewódzkiego tej Olimpiady.
We wszystkich etapach tej Olimpiady Natalia zaprezentowała się na najwyższym poziomie i ostatecznie zajęła II miejsce w Polsce!
Gratulujemy uzyskania tak wysokiego wyniku!

Oprac. H. Pietras