„Barometr zawodów” to jednoroczna prognoza zapotrzebowania na zawody w mieście Elblągu oraz powiece elbląskim na 2018 r.

Wyłoniono trzy grupy zawodów:
Deficytowe – dużo ofert i mało osób spełniających wymagania pracodawcy.
Zrównoważone – liczba ofert będzie zbliżona do liczby osób poszukujących zatrudnienia.
Nadwyżkowe – liczba ofert będzie mniejsza w stosunku do liczby osób poszukujących zatrudnienia spełniających wymagania pracodawcy.
https://barometrzawodow.pl/