Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2:
Agnieszka Jurewicz

 

Wicedyrektorzy:
Agnieszka Antoniuk-Rumak
Renata Świąder

Pedagog szkolny liceum:
Alicja Dobrzycka

 

Pedagog szkolny gimnazjum:
Małgorzata Głowacka-Lulewicz

 

Psycholog szkolny:
Natasza Wojtaszek

 

Biblioteka:
Edyta Andruszewska
Luiza Kaczyńska

 

Doradca zawodowy:
Luiza Kaczyńska

 

Religia:
ks. Adam Insadowski
Anna Wawrzyniak
ks. Marek Piedziewicz
 

Język polski:
Ewa Adamowicz
Agnieszka Grunau
Anna Piwowarska
Małgorzata Rydelek
Anetta Sosnowska
Iwona Studzińska
Bogusław Walewski

 

Historia:
Elżbieta Paprocka
Zdzisław Wielgolaski

 

Historia i społeczeństwo
Marek Nowosad
Zdzisław Wielgolaski

Elżbieta Paprocka

Małgorzata Rydelek

 

Wiedza o społeczeństwie:
Marek Nowosad
 

Wiedza o społeczeństwie w j. angielskim:

Krzysztof Kacała

 

Język angielski:
Przemysław Barski
Dorota Radomska
Anetta Krupa
Joanna Kurczewska
Katarzyna Ładna
Ewa Powalska
Joanna Rzeczkowska
Dominika Stawiarska
Anna Szuszkiewicz
Joanna Węgłowska
Katarzyna Zezula

Iwona Traczewska-Kubiak
 

Język francuski:
Michał Pawłowicz

 

Język niemiecki:
Edyta Wronowska
Katarzyna Lelujko

 

Język rosyjski:
Dorota Radomska
Iwona Traczewska-Kubiak


Język włoski:
Iwona Traczewska-Kubiak
Paweł Wilkus

 

Język hiszpański:
Michał Pawłowicz
Paweł Wilkus

 

Matematyka:
Magdalena Adryjanek
Ewa Aniszewska
Magdalena Bortnowska
Katarzyna Cybulska
Bożena Dutkiewicz
Renata Świąder
Iwona Wojciechowska-Salamon

Fizyka:

Joanna Sutuła
Jacek Tomczak
Iwona Wojciechowska-Salamon

 

Chemia:
Barbara Karolik-Fijałkowska
Danuta Mazur
Elżbieta Jesionka

Dorota Wiśniewska

 

Biologia:
Danuta Mazur
Hanna Pietras
Dorota Wiśniewska
Katarzyna Zarzeczna

Kamila Biedrzycka

 

Geografia:
Joanna Borzymowska
Dorota Szocik

Dorota Barcińska

 

Geografia w j. angielskim:

Joanna Baranowska

 

Wiedza o kulturze:
Agnieszka Jurewicz

 

Psychologia w biznesie:

Magdalena Gliniecka-Rękawik

 

Zajęcia artystyczne:
Barbara Marcinkiewicz

Mariusz Owczarek

 

Technika:
Dariusz Andrzejewicz

 

Informatyka:
Magdalena Bortnowska
Wojciech Dobrzycki
Dorota Wilk

 

Wychowanie fizyczne:
Ireneusz Borowiecki
Jacek Cybulski
Regina Jurczak
Adam Matwiejczuk
Aleksandra Pietrulewicz
Wojciech Samulewski
Paweł Stoba
Janusz Sulkowski
Magdalena Orzechowska
Małgorzata Sekulska


Podstawy przedsiębiorczości:
Agnieszka Antoniuk-Rumak
Dorota Barcińska

 

Edukacja dla bezpieczeństwa:
Dorota Szocik
Grzegorz Uściński

 

Wychowanie do życia w rodzinie:
Edyta Andruszewska
Małgorzata Głowacka-Lulewicz

 

Rysunek architektoniczny:
Andrzej Sywula