Odzyskanie niepodległości

Utrata niepodległości

24 października 1795, monarchowie Rosji, Prus i Austrii (a właściwie imperium Habsburgów) uzgodnili wzajemnie traktat, zgodnie z którym przeprowadzili ostatni, pełny, III rozbiór Rzeczypospolitej.

Odzyskanie niepodległości

W listopadzie 1918 roku kraj odzyskał niepodległość.

Obecny rok

Obecnie jesteśmy już po świętowaniu stulecia niepodległośći.

Aby celebrować stulecie odzyskania niepodległości, przygotowałem pokażę piękne przykłady Polskich obrazów.