Od nowego roku szkolnego klasy humanistyczne (dwujęzyczne) II Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu zostaną objęte patronatem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W ramach współpracy uczniowie będę uczestniczyć w zajęciach organizowanych na Wydziale Prawa UG. Na zakończenie kształcenia otrzymają certyfikat ukończenia klasy objętej patronatem.
Przypominamy, że klasa biznesowa dwujęzyczna została objęta patronatem Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Gdańskiej. Zachęcamy kandydatów kończących szkołę podstawową oraz gimnazjum do wyboru w naszego liceum na kolejny etap kształcenia.


Zapraszamy kandydatów kończących szkołę podstawową oraz gimnazjum do wyboru klasy humanistycznej w naszym liceum.