Absolwenci:

 1. Adadyńska Regina
 2. Białobrzeski Ryszard
 3. Bielski Andrzej
 4. Bugajło Romuald
 5. Chutny Apolinary
 6. Czarkowska Jadwiga
 7. Czarrzecha Jadwiga
 8. Dąbrowska Lidia
 9. Drozdek Edward
 10. Dudzińska Barbara
 11. Górniak Zbigniew
 12. Górzyński Jan
 13. Gryszkalska Teresa
 14. Janiak Jadwiga
 15. Kawczyński Janusz
 16. Kaźmiruk Irena
 17. Kornatowski Stanisław
 18. Kozłowska Krystyna
 19. Kubik Michał
 20. Kwiatkowski Stanisław
 21. Lachmirowicz Barbara
 22. Marczak Barbara
 23. Mastalińska Elżbieta
 24. Mierzwiński Włodzimierz
 25. Mikulski Paweł
 26. Misztal Anna
 27. Nikodemski Andrzej
 28. Pińczuk Grzegorz
 29. Pińczuk Halina
 30. Podgórniak Wanda
 31. Pruszko Władysław
 32. Racuk Stanisław
 33. Rusin Halina
 34. Ryżewska Ewa
 35. Sękowski Bronisław
 36. Skowronek Tekla
 37. Sroczyńska Anna
 38. Stella Janusz
 39. Szulejewski Ryszard
 40. Szweda Benedykt
 41. Warszawski Tadeusz
 42. Zienkiewicz Maria