Konkurs „Wiem na bank” organizowany przez II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K. Jagiellończyka w Elblągu oraz Wydziałem Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej doczekał się już ósmej edycji. To wiosenne wydarzenie, w którym bierze udział młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych z województwa warmińsko-mazurskiego i pomorskiego. Uczniowie sprawdzają tu swoją wiedzę i umiejętności za zakresu ekonomii, przedsiębiorczości i finansów bankowości po to, by w przyszłości przygotować się do analizowania najważniejszych problemów współczesnej gospodarki. Tegoroczny konkurs jak cyklicznie miał miejsce w II LO w Elblągu 10 kwietnia, gromadząc 67 uczestników z 16 szkół.
Przedsięwzięcie zasługuje na duże uznanie, czego potwierdzeniem jest jego niegasnąca popularność, ale także wzajemne wsparcie organizatorów- II Liceum Ogólnokształcącego z Elbląga i Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, jak również patronów honorowych, czyli Rektora Politechniki Gdańskiej, Marszałka Województwa Pomorskiego, Marszałka Województwa Warmińsko- Mazurskiego, Prezydenta Elbląga. Prestiżu nadaje mu rzecznictwo ze strony lokalnych mediów- TVP3 Olsztyn, Radia Gdańsk i Warmińsko- Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. Całość odbywa się przy wsparciu i wzajemnej współpracy w krzewieniu wiedzy ekonomicznej Narodowego Banku Polskiego.
Fundatorami nagród dla uczestników i nauczycieli byli: Bank ING, BGŻ BNP PARIBAS S.A. oraz firma Pośrednictwo Finansowo-Ubezpieczeniowe w Elblągu Krzysztof Jaroch. Do grona sponsorów dołączyły firma selfieproject- firma wizerunkowo-kosmetyczna i Urząd Miejski w Gdańsku Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej (Study in Gdańsk).Szczególną nagrodą jest wizyta edukacyjna dla pełnoletnich uczniów w elbląskim Browarze.

Konkurs jest ważną i ciekawą imprezą, bo pomaga uzupełnić wiedzę ekonomiczną, niezbędną do funkcjonowania w dzisiejszym świecie. Może to być dla zainteresowanych podstawą do rozumienia szeroko pojętej rzeczywistości społeczno-gospodarczej, zwłaszcza nowych pojawiających się w niej problemów. Pomoże uczniowi rozwijać się, by w przyszłości mógł samodzielnie rozpoznawać i analizować zjawiska, pracować w podmiotach gospodarczych działających w otoczeniu krajowym, międzynarodowym, w podmiotach funkcjonujących w sektorze non profit, posiadać umiejętność łączenia wiedzy ekonomicznej i zarządczej.
Takie przekonanie wyrazili przedstawiciele obecnych instytucji- Prodziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej dr hab. Małgorzata Gawrycka, dyrektor BGŻ BNP PARIBAS SA Oddziału w Elblągu Wioletta Krzyżak, wyrażając jednocześnie radość z faktu zainteresowania młodzieży konkursem. Dyrektor NBP Oddziału w Olsztynie Hanna Błońska dziękowała za zaangażowanie nauczycieli w propagowaniu wiedzy finansowej, licząc na dalszą współpracę II LO z NBP.


Zmagania konkursowe rozpoczęły się indywidualnym testem wiedzy, po którym uczestnicy mogli odetchnąć przy słodkim poczęstunku przygotowanym przez firmę Nowa Holandia. Spotkanie uświetnił wykład dr Jarosława Ziętarskiego z Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG- „Krótka historia wartości pieniądza”, który przybliżając teorie i praktyki m. in. omówił funkcje pieniądza, rynek finansowy, pokazał skutki hiperinflacji, tym samym dowodząc, że posiadane pieniądze mają określoną wartość w czasie.

Kolejnym etapem konkursu były rywalizacje grupowe drużyn szkolnych w quizie o świecie i życiu. Pan Jacek Sawicki- dyrektor Browaru w Elblągu opowiedział o historii i funkcjonowaniu firmy, jako dobrze prosperującego uczestnika biznesu.
Studenci Politechniki Gdańskiej Wydziału Zarządzania i Ekonomii przedstawili ofertę edukacyjną uczelni, pokazując jej dobre strony, a także obiecujące perspektywy budowania przyszłości w oparciu o zdobytą tam wiedzę.


Wszyscy uczniowie otrzymali certyfikaty uczestnictwa w konkursie. Były też nagrody niespodzianki: dla szkoły, która zgłosiła się do konkursu najwcześniej- IV LO w Elblągu, a także dla szkoły położonej najdalej od Elbląga – Powiatowy Zespół Szkół w Wejherowie. Quiz wygrali uczniowiez  III LO w Gdańsku, za którym uplasowaki się uczniowie się ZSK w Tczewie i II LO w Elblągu.


Wśród indywidualnych zwycięzców znaleźli się:
3 miejsce: Tomasz Budziński, II LO w Elblągu
2 miejsce: Paweł Budny, II LO w Elblągu
1 miejsce: Andrzej Piór, III LO w Gdańsku


Dodatkowo III LO w Gdańsku otrzymało zaproszenie na wizytę edukacyjną w elbląskim Browarze i wizytę dedukowaną w Politechnice Gdańskiej na Wydziale Zarządzania i Ekonomii.


VIII edycja konkursu „Wiem na bank” pokazuje, że tego typu przedsięwzięcie gromadzi wokół siebie coraz więcej zainteresowanych- uczestników, sponsorów i instytucji wspierających, a zatem dowodzi, że to dobra inicjatywa i pożyteczna z uwagi na budowanie świadomości ekonomicznej uczniów, pogłębianie ich wiedzy ekonomicznej i przygotowanie do życia.

 

Dorota Radomska
Rzecznik prasowy II LO

 

Czytaj też: http://www.bogatyelblag.pl/w-ii-liceum-ogolnoksztalcacym-w-elblagu-odbyl-sie-konkurs-wiem-na-bank,85099.html


Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 za:

Szkoła w chmurze Microsoft

Nagrody

Uczelnie

  • PG
  • UG
  • WSBG
  • PWSZ
  • EUH-E

Linki