W lutym mieliśmy okazję gościć u nas absolwenta naszej szkoły, a dokładnie klasy matematyczno-fizycznej - Jędrzeja Witka 

Obecnie Jędrzej jest studentem drugiego roku Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni w stopniu mat podchorąży. Studiuje i szkoli się na żołnierza na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego i robi to z pasją i zaangażowaniem. Nic więc dziwnego , że w podobnym klimacie opowiadał o swojej uczelni naszym uczniom, wzbudzając w młodzieży ciekawość takich studiów. Oprócz informacji związanych z harmonogramem rekrutacji, przebiegu studiowania przybliżył wiele szczegółów z życia codziennego studenta akademii marynarki wojennej. Podkreślał, że specyfika uczelni wojskowej daje wielorakie możliwości rozwoju, kariery, przygody oraz co ważne, integruje całą społeczność studiujących w zupełnie inny sposób niż na uczelniach cywilnych.

Czytaj więcej...

Nowe miejsca pracy związane z AI

 • W Polsce zapotrzebowanie na osoby, które rozumieją sztuczną inteligencję i wiedzą, czym jest robotyka, szacuje się na 200 tysięcy;
 • specjaliści ds. sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego,
 • specjaliści ds. zrównoważonego rozwoju,
 • analitycy Business Intelligence,
 • analitycy bezpieczeństwa informacji,
 • inżynierowie energii odnawialnej,
 • inżynierowie instalacji i systemów energii słonecznej,
 • specjaliści z umiejętnościami sprzedaży online, marketingu w mediach społecznościowych,

tworzenia treści oraz zarządzania relacjami z klientami,

 • prompt inżynierowie (prompt engineers), czyli osoby specjalizujące się we wpisywaniu odpowiednich poleceń do chatbota,
 • specjaliści w dziedzinie analizy i interpretacji danych,
 • analitycy danych i specjalistów ds. inteligencji biznesowej, których zadaniem będzie wsparcie podejmowania świadomych decyzji poprzez dostarczenie odpowiednich danych,
 • specjaliści z dziedziny inżynierii robotyki, automatyzacji procesów oraz utrzymania przemysłowego, szczególnie w sektorach takich jak produkcja i logistyka,
 • nowe specjalności w obszarze e-commerce, marketingu cyfrowego i zarządzania doświadczeniem klienta,
 • zawody związane z rozwojem oprogramowania,
 • ponieważ pojawią się nowe zawody, potrzebna będzie kadra nauczycielska, która będzie ich nauczać.

Strona zawiera kalkulator punktów rekrutacyjnych na uczelnie wyższe z całej Polski.

Po wpisaniu do kalkulatora przewidywanych wyników swojej matury uzyskujemy wiedzę o szansach dostania się na wybrany kierunek studiów, na określnej uczelni w wybranym mieście.

Uwaga: Przewidywane wyniki matury w części ustnej wpisujemy do kalkulatora tylko wtedy, kiedy porównujemy się z wynikami kandydatów z roku 2023, ponieważ w latach 2020-2022 nie było matur ustnych.

https://dostanesie.pl/

Można skorzystać ze stron internetowych poświęconych poszczególnym kierunkom studiów, np.

https://namedycyne.pl/

Uzyskane w ten sposób informacje zawsze weryfikujemy na stronach konkretnych uczelni wyższych, np.:

https://rekrutacja.umed.lodz.pl/aktualnosci/

https://rekrutacja.gumed.edu.pl/61112.html


Wakacje za:

 

 

Szkoła w chmurze Microsoft

unia europejska

Nagrody

Uczelnie

 • PG
 • UG
 • WSBG
 • PWSZ
 • EUH-E

Linki