Ostatnie pożegnanie

Zrzut_ekranu_2024-05-24_094951.png

Zawiadamiamy, że pożegnanie Anny Koc-Jaśkiewicz odbędzie się 28.05.2024r.
w kościele Wszystkich Świętych w Elblągu.

Wystawienie urny nastąpi o godz. 10.00.

Msza Święta Żałobna odprawiona będzie o godz. 10.30.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się po mszy na Cmentarzu Komunalnym Dębica
w Elblągu przy Nowym Domu Pogrzebowym.

 

 

 

kokardka.png Pożegnanie

20240523 Koc Jaskiewicz AnnaZ niewysłowionym bólem zawiadamiamy, że odeszła na zawsze Anna Koc-Jaśkiewicz.

 

Nasza Ania, wspaniała nauczycielka chemii i fizyki, oddana uczniom wychowawczyni, serdeczna koleżanka, życzliwy, dobry, kochający życie człowiek. Pozostanie na zawsze w pamięci przyjaciół, wdzięcznych uczniów, rodziców i nauczycieli.

Będzie nam jej bardzo brakowało.

 

Rodzinie i najbliższym składamy najszczersze kondolencje.

 

Pogrążeni w głębokim smutku Dyrekcja, Nauczyciele, Pracownicy szkoły, Uczniowie oraz cała społeczność Jagiellończyka.

 

 

 

.

2024 Drzwi otwarte

Podstawą działania Rzecznika Praw Ucznia jest Statut II LO a w uzasadnionych przypadkach Konwencja Praw Dziecka.

 1. Zadania i rola Rzecznika Praw Ucznia w szkole
  • Pomoc całej społeczności uczniowskiej w rozwiązywaniu problemów i wyjaśnianiu wszelkich niejasności dotyczących Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania i Programu wychowawczo-profilowego.
  • Reprezentowanie interesów uczniów przed dyrekcją szkoły oraz Radą pedagogiczną.
  • Świadczenie pomocy merytorycznej uczniom i wyjaśnianie jak korzystać z praw i szanować prawa innych.
  • Przeciwdziałanie łamania prawa w szkole.
  • Rozwiązywanie konfliktów uczeń-nauczyciel.
  • Zwiększanie świadomości prawnej uczniów, nauczycieli i rodziców.
 2. Sposoby działania Rzecznika Praw Ucznia.
  • Rozpatrywanie indywidualnych skarg uczniów.
  • Udzielanie porad uczniom, nauczycielom i rodzicom.
  • Współpraca z pedagogiem szkolnym, a w razie potrzeby z psychologiem czy prawnikiem.
  • Współdziałanie w realizacji szkolnych programów profilaktycznych.
 3. Uprawnienia Rzecznika Praw Ucznia.
  • Ma prawo do swobodnego działania w ramach obowiązujących regulaminów.
  • Podejmuje działania na wniosek stron: uczniów, rodziców, nauczycieli lub pracowników szkoły.
  • Działa według ustalonego trybu postępowania:
   • - zapoznaje się ze zdaniem stron konfliktu,
   • - podejmuje negocjacje ze stronami,
   • - zasięga opinii pedagoga szkolnego, wychowawcy,
   • - w sytuacjach najtrudniejszych występuje do dyrektora szkoły o podjęcie decyzji w sprawie dalszego postępowania.
  • Rzecznik Praw Ucznia zajmuje się wszystkimi sprawami dotyczącymi przestrzegania praw ucznia w szkole. W każdej problematycznej sytuacji można się do niego zwrócić i prosić o pomoc.
  • Udostępnia regulaminy szkolne i pomaga je zinterpretować. Jest mediatorem w sprawach trudnych, spornych i nietypowych.
  • Zawsze zachowuje dyskrecję, a wszelkie uzyskane przez niego informacje stanowią tajemnicę służbową.

Rzecznik praw ucznia w roku szkolnym 2020/2021:

mgr Małgorzata Rydelek


Matura za:


Wakacje za:

 

 

Szkoła w chmurze Microsoft

unia europejska

Nagrody

Uczelnie

 • PG
 • UG
 • WSBG
 • PWSZ
 • EUH-E

Linki