Sytuacje trudne. Gdzie szukać pomocy?

 

INSTYTUCJA

USŁUGI

FORMY POMOCY

KONTAKT

UWAGI DODATKOWE

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

Bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla dzieci i młodzieży, zapewnia dzwoniącym możliwość rozmawiania o sprawach dla siebie ważnych oraz wsparcia w trudnych sytuacjach.

Formy pomocy: konsultacje telefoniczne  i online, interwencje podejmowane w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia, działania edukacyjne i informacyjne.

116 111

bezpłatny

Czynny 7 dni w tygodniu w godzinach 12.00-2.00.

Więcej informacji i kontakt online przez stronę

www.116111.pl

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

Pomoc w sytuacji przemocy, problemów emocjonalnych, w relacjach rówieśniczych, szkolnych i rodzinnych oraz wynikających z okresu dorastania.

Psycholodzy, pedagodzy, prawnicy udzielają niezbędnego wsparcia wszystkim dzwoniącym dzieciom. Pod numer interwencyjny osoby dorosłe mogą zgłaszać problemy dzieci lub rażące zaniedbania względem nich.

800 12 12 12

bezpłatny

Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach
8.15- 20.00

https://brpd.gov.pl/telefon-zaufania

Telefon dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci

Bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy psychologicznej dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności takie jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, depresja i obniżony nastrój, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania.

Terapeuci i prawnicy Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę udzielają konsultacji w zakresie podejmowania interwencji w przypadku podejrzenia przestępstw wobec dzieci, w szczególności wykorzystywania seksualnego, oraz pomocy psychologicznej dla dzieci doświadczonych przemocą i wykorzystywaniem seksualnym i uczestniczących w charakterze świadków i pokrzywdzonych w procedurach prawnych.

800 100 100

bezpłatny

Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach
12.00- 15.00

https://800100100.pl/

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1

Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna Nr 1, jako poradnia publiczna, obejmuje swoją opieką dzieci i młodzież z miasta Elbląga i powiatu elbląskiego. Korzystanie z naszych usług jest nieodpłatne i dobrowolne.

Poradnia udziela pomocy psychologiczno – pedagogicznej: dzieciom, od momentu urodzenia; młodzieży, w tym także w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, rodzicom w zakresie pomocy związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

Elbląg,
ul. Słoneczna 14

tel. 55 625 82 30

www.pppjeden.ehost.pl

godziny pracy:
poniedziałek-środa 8:00-18:00
czwartek 8:00-17:00
piątek 8:00-16:00

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2

Pomoc i wsparcie dla dzieci, młodzieży oraz rodziców/prawnych opiekunów.

Diagnoza problemów, konsultacje, terapia.

Elbląg, ul. Kosynierów Gdyńskich 30
tel. (55) 625-82-51
fax. (55) 625-82-53
poradnia2elblag.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny pracy:

Poniedziałek 8:00-20:00

Wtorek 8:00-18:00

Środa 8:00-18:00

Czwartek 8:00-18:00

Piątek 8:00-16:00

Sobota 8:00-13:00

Internetowa poradnia dla osób zagrożonych uzależnieniem, uzależnionych i ich bliskich.

W Poradni Internetowej każdy może zadać pytanie i w łatwy sposób skierować je do specjalisty.

Internauta samodzielnie decyduje, do którego spośród trzech specjalistów (lekarza, prawnika, psychologa) trafi jego pytanie.

www.narkomania.org.pl/

 

Internetowa poradnia

Uzależnień behawioralnych

Ekspertami udzielającymi porad są osoby z wieloletnim doświadczeniem w obszarze profilaktyki i terapii uzależnień – zarówno chemicznych, jak i behawioralnych.

 

www.uzaleznienia
behawioralne.pl

poradnia@uzaleznienia
behawioralne.pl

telefon zaufania 801 889 880 czynny codziennie17:00-22:00

wtorek: 12:00-15:00 czwartek: 16:00 -19:00

Centrum Interwencji Kryzysowej Gdańsk

Rodzic w Kryzysie:

Rodzice w sytuacjach kryzysowych lub grożących kryzysem (m.in. przemoc w rodzinie, ostre konflikty, zagrożenie samobójstwem, inne nagłe zdarzenia w życiu rodziny)

Wsparcie psychologiczne z elementami terapii krótkoterminowej. Treningi i edukacja dla rodziców. Schronienie w hostelu kryzysowym.

CIK
Pl. ks. Gustkiewicza 13

80-543 Gdańsk

58 5110121,
58 5110122

Ośrodek czynny 24h
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

https://rodzice.fdds.pl/pomoc/jak-mozemy-pomoc/

NZOZ Młodzieżowy Ośrodek Terapeutyczny KARAN „Dom Zacheusza”

Oddział/Ośrodek Rehabilitacji dla Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych dla Młodzieży – całodobowy

Centrum Profilaktyki KARAN

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

Poradnia Terapii Uzależnień

 

82-300 Elbląg, ul. Królewiecka 197

tel.: 55 649 69 49

http://www.karan.elblag.pl/

 

Centrum Pomocy Dzieciom
(Starogard Gdański)

Specjalistyczna placówka świadcząca interdyscyplinarną pomoc dzieciom ofiarom przestępstw i ich rodzinom lub opiekunom, a także profesjonalistom pomagającym dzieciom krzywdzonym.

Formy pomocy: konsultacje psychologiczno-pedagogiczne, psychiatryczne, porady prawne, prowadzenie terapii indywidualnej dla dzieci ofiar przestępstw oraz dla ich rodziców i opiekunów; interwencja w sytuacjach kryzysowych w przypadkach podejrzenia przestępstw wobec dzieci (w szczególności wykorzystywania seksualnego i innych rodzajów przemocy); konsultacje dla profesjonalistów.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę Centrum Pomocy Dzieciom

ul. Hallera 19a
83-200 Starogard Gdański

tel. 58 531 00 45
e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ze wsparcia placówki korzystają głownie dzieci, które uczestniczą w procedurach prawnych, które są ofiarami lub świadkami przestępstw oraz dzieci, w przypadku, których zachodzi podejrzenie krzywdzenia. Pomagamy dzieciom i młodzieży do 18 r. ż.


Wakacje za:

 

 

Szkoła w chmurze Microsoft

unia europejska

Nagrody

Uczelnie

  • PG
  • UG
  • WSBG
  • PWSZ
  • EUH-E

Linki