„Proszę Was, pozostańcie wierni temu dziedzictwu” Św. Jan Paweł II.
10 listopada 2017 r w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie nasza szkoła została uhonorowana Certyfikatem „Szkoły Wiernej Dziedzictwu”. Wyróżnienie z rąk Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty odebrała Dyrektor szkoły Agnieszka Jurewicz.

Na wniosek Kapituły Konkursu Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty przyznał II Liceum Ogólnokształcącemu z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu Certyfikat „Szkoły Wiernej Dziedzictwu.”
Wyróżnienie przyznano po raz pierwszy. O jego otrzymanie wnioskowały 252 szkoły i placówki z naszego województwa. Kapituła rekomendowała 86 szkół i placówek, których przedsięwzięcia związane z doskonaleniem procesu dydaktycznego i wychowawczego w obszarze edukacji patriotycznej i regionalnej oceniła najwyżej.
Uznanie Kuratora Oświaty zyskały działania podejmowane w II LO, służące kształtowaniu tożsamości narodowej i upowszechnianiu wiedzy na temat polskiej historii, a także rozwijaniu kreatywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i społecznych w aspekcie lokalnym i państwowym. Uznano, że realizacja wytyczonych zadań przyczyniła się do poszukiwania nowych, skutecznych rozwiązań, podnoszących atrakcyjność i efektywność pracy szkoły w obszarze kształcenia i wychowania patriotycznego.
Serdecznie dziękujemy całej społeczności szkolnej za wkład w uzyskanie tego cennego certyfikatu.

 

Czytaj też http://www.ko.olsztyn.pl/2017/10/20/lista-szkolplacowek-nagrodzonych-certyfikatem-warminsko-mazurskiego-kuratora-oswiaty-szkola-wierna-dziedzictwu/

Prezentacje uczniów:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Matura za:


Wakacje za:

 

 

Szkoła w chmurze Microsoft

unia europejska

Nagrody

Uczelnie

  • PG
  • UG
  • WSBG
  • PWSZ
  • EUH-E

Linki