Troje uczniów z klasy 3c: Agnieszka Dąbkowska, Alicja Jurewicz, Bogusław Libura, w ubiegłym roku szkolnym objętych było programem dla wybitnie zdolnych przez Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci w Warszawie. W ramach tego programu uczniowie uczestniczyli w różnych warsztatach i obozach naukowych, a Agnieszka i Alicja w czasie wakacji odbyły staże badawcze w dwóch instytutach naukowych w Warszawie.

Agnieszka podczas stażu w Centrum Onkologii w Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie badała ludzkie białko HAX1, którego mutacje powodują rzadki zespół pierwotnego niedoboru odporności – chorobę Kostmanna. Samo białko pełni różne funkcje, m.in. odpowiada za ruch komórki, apoptozę, ale też wiązanie RNA do części 3’UTR. Celem badania było odnalezienie w białku HAX1 fragmentu odpowiedzialnego właśnie za wiązanie z transkryptem genu LEF1. Gen ten koduje białko regulujące ekspresję wielu genów kluczowych dla procesu granulopoezy, czyli powstawania granulocytów, pełniących zasadniczą rolę w odpowiedzi odpornościowej.
Alicja w Centrum Nowych Technologii zajmowała się syntezą nukleotydów, które są analogami struktury znajdującej się na końcu mRNA (tzw. kap). Związki te są inhibitorami procesu biosyntezy białka i potencjalnymi terapeutykami przeciwnowotworowymi. Wiążą się bezpośrednio do białka eIF4E, czynnika inicjującego proces translacji. Czynnik eIF4E jest produkowany w zbyt dużych ilościach w komórkach nowotworowych, co prowadzi do progresji choroby. Badania mają na celu otrzymać takie analogi, które będą miały wysokie powinowactwo do białka eIF4E i będą wystarczająco trwałe w warunkach komórkowych.
Alicja Jurewicz uczestniczyła też w innym, fascynującym projekcie. W dniach od 23-29 września w Tatrzańskim Parku Narodowym wzięła udział w wielodyscyplinarnym obozie naukowym. W jego trakcie prowadziła badania biologiczno–socjologiczne na terenie Doliny Strążyckiej oraz uczestniczyła w Prezentacjach Artystycznych „Pępek Świata” w Teatrze im. St.I.Witkiewicza w Zakopanem.
Oprac. H. Pietras


Wakacje za:

 

 

Szkoła w chmurze Microsoft

unia europejska

Nagrody

Uczelnie

  • PG
  • UG
  • WSBG
  • PWSZ
  • EUH-E

Linki