Sport jest wartością wyjątkową, bo daje wiarę w siebie, uczy odpowiedzialności i uczciwości, poprawia kondycję fizyczną, przynosi sukcesy i zadowolenie. Choć jego promowanie osiąga coraz lepsze efekty, bo rośnie liczba osób ćwiczących na lekcjach, nauczyciele katedry wychowania fizycznego przy ZSO nr 2 w Elblągu regularnie pod koniec roku szkolnego organizują imprezę sportową- Dzień Sportu. W tym roku odbył się on 24 czerwca.

Czytaj więcej...

Stało się - rok szkolny 2014/2015 zakończony! Nie ulega wątpliwości, że jesteśmy szkołą mistrzów. Gratulujemy i dziękujemy za ciężką pracę.

W ostatnim tygodniu czerwca podczas zakończenia roku szkolnego klas trzecich Gimnazjum nr 3, a następnie pozostałych klas Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 przy ul. Królewieckiej w Elblągu nie brakowało pochwał, słów uznania i nagród. Złożyło się na to wiele powodów.

II LO utrzymuje pozycję lidera pośród elbląskich liceów. Ponadto jest srebrnym liceum, plasując się w ogólnopolskim rankingu szkół ponadgimnazjalnych na bardzo wysokiej pozycji, a w województwie warmińsko- mazurskim w pierwszej dziesiątce przodujących liceów. Kurator Warmińsko- Mazurska Grażyna Przasnyska w uznaniu tegorocznych osiągnięć nadała Gimnazjum nr 3 tytuł „szkoły mistrzów”. Uczniowie tej szkoły zdobyli łącznie 42 tytuły laureata i 34 tytuły finalista przedmiotowych konkursów kuratoryjnych. 132 absolwentów Gimnazjum nr 3 na egzaminach gimnazjalnych uzyskało średni wynik określany 8 staniną na 9 możliwych.

Czytaj więcej...

Uroczysta gala, która odbyła się w Teatrze Dramatycznym w Elblągu 12 czerwca 2015r. była podsumowaniem roku szkolnego 2014/2015 w elbląskich placówkach oświatowych i pokazała sytuację rynku oświaty w mieście. Wśród obecnych gości byli przedstawiciele władz samorządowych województwa i miasta, senatorzy, posłowie, przedstawiciele Kuratorium Oświaty i Wychowania, Rady Miejskiej, służb mundurowych, placówek oświatowych, dyrektorzy szkół, ich uczniowie i rodzice. Warmińsko- Mazurski Kurator Oświaty Grażyna Przasnyska oceniła poziom nauczania w Elblągu jako bardzo wysoki. Złożyły się na to sukcesy wszystkich placówek edukacyjnych w Elblągu. W uznaniu osiągnięć i wysiłków w tworzenia warunków do nauki przez władze miejskie zostali wyróżnieni dyrektorzy: Przedszkola nr 26, SP 21, SP 12, Gimnazjum nr 3, II LO i Zespołu Szkół Technicznych.

Czytaj więcej...

Jeśli jesteś uczniem 6 klasy Szkoły Podstawowej
lub 3 klasy Gimnazjum
i właśnie teraz decydujesz
o wyborze następnej szkoły,
zapraszamy
do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2
przy ul. Królewieckiej 42 w Elblągu!

23 marca (poniedziałek) 2015r. w godz. od 11.30 do 13.30 podczas
Drzwi Otwartych ZSO Nr 2 w Elblągu

połączonych z Festiwalem Nauk: „Razem przez wieki”

Czytaj więcej...

 
Matura za:


Wakacje za:

Nagrody

Uczelnie

  • PG
  • UG
  • WSBG
  • PWSZ
  • EUH-E

Linki