Dobiega końca rok szkolny 2014/2015, dlatego pora na podsumowanie sukcesów, na które uczniowie i ich opiekunowie pracowali przez wiele miesięcy. Dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 przy ul. Królewieckiej 42 w Elblągu był to bardzo udany okres. W 10 wojewódzkich konkursach przedmiotowych Warmińsko- Mazurskiego Kuratora Oświaty uczniowie Gimnazjum nr 3 zdobyli 42 tytuły laureatów i 34 tytuły finalistów oraz tytuł laureata ogólnopolskiej olimpiady matematycznej. II LO jak dotąd może poszczycić się 21 laureatami i 7 finalistami konkursów ogólnopolskich i wojewódzkich, w tym olimpiad m.in. z: wiedzy o III RP, wiedzy o filmie, wiedzy ekonomicznej, wiedzy ekologicznej, wiedzy mediewistycznej i wielu innych. Indeksy AGH (geografia), Politechniki Gdańskiej (chemia), UW (Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej; Konkurs Wiedzy o Mediach, Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym)) otrzymało 15 uczniów. W części konkursów i olimpiad nadal trwają rywalizacje na końcowych etapach. Ci zaś, którzy już są szczęśliwymi zdobywcami tytułów laureatów i finalistów mogą cieszyć się zwolnieniem z egzaminów zewnętrznych, a nawet awansem do szkół kolejnych.

- Jak znaleźć potencjalnego laureata?
Magdalena Adryjanek (nauczycielka matematyki, opiekunka 4 laureatów konkursu W-MKO z matematyki i laureata ogólnopolskiego Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów): Trzeba być dobrym diagnostą, żeby wyłowić potencjał. Służy temu analiza wyników z poprzedniego etapu edukacyjnego i inne diagnozy na początku roku szkolnego. Niezbędna jest wnikliwa obserwacja ucznia podczas pracy na lekcji, jego sposobu myślenia, tworzenia własnych koncepcji, rozwiązań, samodzielnego tworzenia algorytmów i zaangażowania w pracę na lekcjach i poza nimi (na zajęciach koła matematycznego, w domu) i przede wszystkim charakteru pytań, które zadaje. Uczniowie zdolni bardzo często pytają „Dlaczego?” i chcą znać odpowiedź na swoje pytania.


- Ile czasu trzeba pracować na sukces?
Joanna Kurczewska (nauczycielka języka angielskiego, opiekunka 5 finalistów konkursu W-MKO z języka angielskiego i konkursu krasomówczego „Speaking in public”): Przygotowanie ucznia rokującego sukces trwa dłużej niż jeden rok. Należy mu poświęcić czas na zajęciach dodatkowych. Uczeń musi się też samodzielnie uczyć w domu. W pierwszej klasie zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w drugiej klasie 3-4 razy w tygodniu, a w klasie trzeciej- codziennie.


- Jak można skomentować sukces Damiana Burczyka?
Magdalena Adryjanek: Damian Burczyk uzyskał tytuł laureata X Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów. To jest nasz największy sukces. Damian w ubiegłym roku zajął pierwsze miejsce w Wojewódzkim Konkursie Matematycznym organizowanym przez KO, a w IX OMG został finalistą. Po roku wytężonej pracy Damian ponownie zajął pierwsze miejsce w Wojewódzkim Konkursie Matematycznym organizowanym przez KO, a w Olimpiadzie osiągnął ogromny sukces, czyli został laureatem. Jest w gronie 86 najlepszych gimnazjalistów w Polsce. Damian brał również udział w Olimpiadzie Informatycznej Gimnazjalistów, w której doszedł do II etapu, a w konkursie z fizyki uzyskał I- sze miejsce w województwie.


- Jak spędzacie czas wolny? Czy znajdujecie chwile bez nauki?
Damian Burczyk (3 d Gimnazjum nr 3, dwukrotny laureat, a także finalista 3 konkursów przedmiotowych, ogólnopolski laureat OMG, zwolniony z części matematycznej i przyrodniczej egzaminów gimnazjalnych): Dużo czasu spędzam przed komputerem na grę w gry i przeglądanie Internetu. W czasie wolnym uczę się też dla przyjemności matematyki i programowania.
Małgorzata Babraj (3d, Gimnazjum nr 3, laureatka 3 konkursów przedmiotowych i konkursu krasomówczego, zwolniona na egzaminie gimnazjalnym z zakresu przyrodniczego, matematycznego i z języka angielskiego): Wolny czas spędzam między innymi z przyjaciółmi, na spotkaniach z nimi w domach lub na świeżym powietrzu, jeżdżąc na rowerze, czy też w mieście, bywając w McDonald czy na starówce.
Kacper Lubiszewski (3d, Gimnazjum nr 3, laureat 7 konkursów przedmiotowych- zwolniony ze wszystkich egzaminów gimnazjalnych): Lubię ćwiczyć na siłowni. Poza tym spotykam się z kolegami na boisku. Mam też bzika na punkcie języków obcych, a ucząc się ich odpoczywam.


- Wszyscy lubicie matematykę. Czy wykorzystacie zdobytą wiedzę w przyszłości?
Kacper Lubiszewski: Szkoda nie wykorzystać zdobytej wiedzy. Być może połączę pasję do języków z inną wiedzą, również matematyczną, bo marzę o międzynarodowej maturze i studiach za granicą. Szczególne zaś zainteresowanie matematyką my wszyscy zawdzięczamy naszej wychowawczyni p. Magdalenie Adryjanek, która potrafi zarazić miłością do tego przedmiotu, do myślenia i pokazać że poznawanie matematyki to przyjemność i świetna zabawa. Udziela nam wskazówek, ale nie podaje gotowych odpowiedzi tak, byśmy pracowali nad rozwiązaniami sami. Dzięki temu jesteśmy dumni ze swoich mniejszych i większych osiągnięć.
Małgorzata Babraj: Myślę o wyborze inżynierii, jednego z kierunków studiów w Warszawie na Politechnice. Nie sprecyzowałam jeszcze do końca planów. Jednak na pewno moje studia będą w dużym stopniu powiązane z przedmiotami ścisłymi: matematyką i fizyką.
Nie sposób zapomnieć o sukcesach sportowych szkoły. Największe uczniowie Gimnazjum nr 3 odnieśli w Mistrzostwach Województwa w Pływaniu, na Gimnazjadzie w Unihokeju, w Mistrzostwach Polski w Short Tracku, w Mistrzostwach Województwa w Biegu na orientację. Licealiści dodając swoje trofea udowodnili, że prócz wyżej wymienionych dyscyplin sportu lekkoatletyka, piłka siatkowa i koszykowa, a także szachy są również mocną stroną szkoły.


Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 z ul. Królewieckiej w Elblągu zasługuje na miano szkoły na medal lub na medale, bo pozwala na to ogrom sukcesów z tytułu osiągniętych wyróżnień i nagród. Jest to szkoła odkrywców talentów, dla których odbywają się festiwale nauki i wykłady profesorów ze współpracujących uczelni. To szkoła, która rozwija w uczniach aspiracje i pasje, a życzliwość dyrekcji i kadry pedagogicznej buduje klimat właściwy dla nauki. Systematyczna praca uczniów i ich nauczycieli przy wsparciu rodziców i dzięki opiece miasta przynosi wymierne rezultaty, które przekładają się na wyniki egzaminów gimnazjalnych i maturalnych, a także na bardzo wysoką pozycję szkoły w ogólnopolskich rankingach szkół. Tegoroczne sukcesy ZSO nr 2 są wielokrotnością osiągnięć z lat ubiegłych. Zapiszą się piękną kartą w historii szkoły, co będzie też miłym akcentem w obchodach 70-lecia, świętowanego przez II LO w październiku 2015r.

 

Z życzeniami wielu kolejnych zaszczytów i medali całemu ZSO nr 2

Dorota Radomska
Rzecznik prasowy II LO

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


Matura za:


Wakacje za:

 

 

Szkoła w chmurze Microsoft

unia europejska

Nagrody

Uczelnie

  • PG
  • UG
  • WSBG
  • PWSZ
  • EUH-E

Linki