1. Sekretariaty szkół, przedszkoli oraz żłobków wydają wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego rodzicom (jeden wniosek na rodzinę).
  W przypadku gdy rodzic będzie się ubiegał o świadczenie na pierwsze dziecko należy do wniosku dołączyć oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu (druk format A4) oraz oświadczenie o dochodach z działalności gospodarczej (druk format A5) każdego pełnoletniego członka rodziny.
 2. Sekretariaty szkół, przedszkoli oraz żłobków nie przyjmują wypełnionych wniosków o przedmiotowe świadczenie.
  Wnioski można składać:
  • drogą elektroniczną (emp@tia, PUE ZUS, bankowość elektroniczna) – szczegóły postępowania w załączeniu
  • za pośrednictwem poczty
  • w siedzibie Departamentu Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ul. Jaśminowej 11 lub w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ul. Łączności 1 (wnioski można składać od godziny 7.30 do godziny 17.00)
 3. Wnioski będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2016r.
 4. Wniosek złożony w okresie od dnia 1 kwietnia 2016r. do dnia 1 lipca 2016 r. zapewnia wypłatę świadczenia od dnia 1 kwietnia 2016 r. – nie nastąpi utrata świadczenia.
 5. Organ właściwy ma trzy miesiące, od dnia złożenia wniosku, na wydanie decyzji administracyjnej oraz wypłatę świadczenia.
 6. Infolinia w sprawie programu Rodzina 500 plus:
  • Delegatura Urzędu Wojewódzkiego – tel. 55 237-45-94
  • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – tel. 22 529-06-68

 
Matura za:


Wakacje za:

Nagrody

Uczelnie

 • PG
 • UG
 • WSBG
 • PWSZ
 • EUH-E

Linki