W poniedziałek 18.03.2019 r. w murach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej ks. Marka Piedziewicza
„Przekaz wiary w programie telewizyjnym Fultona Sheena Life is Worth Living. Studium z edukacji medialnej”. Promotorem rozprawy był ks. dr hab. Jarosław P. Woźniak.
Wydarzenie to zgromadziło wielu znamienitych gości, w tym recenzentów: o. prof. dr hab. Witolda Kaweckiego z Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie oraz ks dr hab. Andrzeja Dragułę, prof. US z Uniwersytetu Szczecińskiego. Przybyli również przedstawiciele elbląskich władz kościelnych.

Podczas obrony ks. Marek musiał zmierzyć się z licznymi pytaniami profesorów związanymi z rozprawą m.in. „Czy istnieją badania, które wykazywałyby wpływ biskupa F. Sheena na kształtowanie wiary społeczeństwa amerykańskiego?”, „Czy biskup F.Sheen był katocelebrytą?”, „Jakich argumentów używał bp Sheen w swojej krytyce komunizmu?”.
Oczywiście, ks. Marek świetnie sobie poradził z udzieleniem odpowiedzi na te i inne pytania oraz z obroną napisanej przez siebie rozprawy. W konsekwencji Wysoka Rada jednogłośnie (8:0 ) wystąpiła do Rady Wydziału Teologii KUL z wnioskiem o nadanie mu stopnia naukowego doktora teologii. Ta uchwała została natomiast podjęta przez Radę już następnego dnia, 19.03.

Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów naukowych!


Matura za:


Wakacje za:

 

 

Szkoła w chmurze Microsoft

unia europejska

Nagrody

Uczelnie

  • PG
  • UG
  • WSBG
  • PWSZ
  • EUH-E

Linki