„Barometr zawodów” to krótkookresowa prognoza zapotrzebowania na zawody w Elblągu oraz powiece elbląskim na 2019 rok.

Prognozę tworzyli pracownicy powietowego urzędu pracy w tym: pośrednicy pracy i doradcy zawodowi, ooby odpowiedzialne za współpracę z przedsiębiorcami przy współudziale pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie.

Wyłoniono trzy grupy zawodów:
Deficytowe – dużo ofert i mało osób spełniających wymagania pracodawcy.
Zrównoważone – liczba ofert będzie zbliżona do liczby osób poszukujących zatrudnienia.
Nadwyżkowe – liczba ofert będzie mniejsza w stosunku do liczby osób poszukujących zatrudnienia spełniających wymagania pracodawcy.
https://barometrzawodow.pl/


Matura za:


Wakacje za:

 

 

Szkoła w chmurze Microsoft

unia europejska

Nagrody

Uczelnie

  • PG
  • UG
  • WSBG
  • PWSZ
  • EUH-E

Linki