Certyfikat „Szkoła Przyjazna Środowisku”
Powołana przez Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty Kapituła Konkursu ”Szkoła Przyjazna Środowisku” , po dokonaniu oceny działań szkoły w zakresie integracji społeczności szkolnej wokół działań na rzecz środowiska przyrodniczego, a także podejmowanych licznych działań na rzecz ochrony środowiska, rekomendowała naszą szkołę do otrzymania certyfikatu.
Zadania, które realizowane są w II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu są motywacją do poszukiwania nowych i ciekawych rozwiązań, podnoszących efektywność i atrakcyjność pracy w zakresie ekologii, poszanowania zasobów środowiska i zrównoważonego rozwoju. Podejmowane przez nas działania miały szeroki zasięg oddziaływania, angażowały całe społeczności szkolne i lokalne, a realizowane przez nas projekty przyczyniły się do zmiany zachowań uczniów i osób dorosłych na bardziej przyjazne środowisku.

Uroczyste wręczenia, przyznanych przez Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty certyfikatów, odbyła się we wtorek 4 grudnia w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie. W imieniu społeczności szkolnej wyróżnienie wręczone przez Wojciech Cybulski – Warmińsko- Mazurskiego Wicekuratora Oświaty odebrały wicedyrektor Agnieszka Antoniuk – Rumak i Dorota Barcińska – koordynator projektu.


Srebrny certyfikat Szkolnego Ogrodu Dydaktycznego
W piątek 30 listopada w olsztyńskim planetarium podsumowano trzecią edycję Certyfikatu Szkolnego Ogrodu Dydaktycznego pod hasłem „100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości w szkolnym ogrodzie dydaktycznym”.. Jej organizatorem był Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie – Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej, a fundatorem nagród w tym konkursie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu otrzymało Srebrny certyfikat Szkolnego Ogrodu Dydaktycznego. W imieniu społeczności szkolnej wyróżnienie odebrały dyrektor Agnieszka Jurewicz i Dorota Barcińska – koordynator projektu.


Wakacje za:

 

 

Szkoła w chmurze Microsoft

unia europejska

Nagrody

Uczelnie

  • PG
  • UG
  • WSBG
  • PWSZ
  • EUH-E

Linki