2021 22 profil medyczny

Przedmioty rozszerzone: język polski,  język angielski, biologia,

Przedmioty uzupełniające: psychologia, współczesne media (do wyboru od 2 klasy)

 

Opis:

W tej klasie dołączysz do pasjonatów nauk humanistycznych i przyrodniczych, które są kluczem do rozumienia otaczającego nas świata. Tu znajdziesz przestrzeń do zgłębienia wiedzy o człowieku w różnych aspektach oraz inspiracji do wszechstronnego rozwoju osobowości poprzez ciekawe lektury, wymianę myśli i poglądów, dyskusję o świecie natury i kulturze. Podmiotem twoich doświadczeń edukacyjnych będzie przede wszystkim człowiek, jego działanie i twórczość oraz rozpoznawanie tajemnic świata materialnego i niematerialnego.

Atutem tej klasy jest wysoki poziom kształcenia w zakresie języka angielskiego, umożliwiający nie tylko swobodną komunikację, ale także dyskusję o nauce, psychologii, ochronie przyrody, ekologii i świecie współczesnym. Przygotowujemy naszych uczniów do zdawania matury na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. Dajemy możliwość sprawdzania nabytych umiejętności językowych w komunikacji z native speakers podczas wymian międzynarodowych, wycieczek zagranicznych i prowadzonych zajęć. Nasi absolwenci z powodzeniem studiują na zagranicznych uczelniach.

Ważną częścią kształcenia w tej klasie jest edukacja psychologiczna, której celem jest propagowanie wśród młodzieży wiedzy na temat zdrowia psychicznego i możliwościach samorozwoju. Na zajęciach będą prezentowane wybrane zagadnienia z zakresu neurodydaktyki, neurologopedii, psychologii, mediacji, dietetyki, ratownictwa medycznego, i zdrowego stylu życia. Wsparciem procesu dydaktycznego będą wykłady i zajęcia warsztatowe  prowadzone przez pracowników akademickimich oraz specjalistów – praktyków, m.in. w dziedzinie psychologii, psychoterapii, mediacji, ratownictwa i dietetyki.

Uczniowie znajdą w ofercie zajęć dodatkowych możliwość rozwoju swoich zainteresowań z zakresu biologii i ekologii, języków obcych a także doskonalenia swoich umiejętności wyrażania się w mowie i piśmie, biorąc udział w debatach oksfordzkich, ćwicząc mediacje,  grając w teatrze szkolnym Studnia 42, udzielając się w radiu szkolnym Baryton, biorąc udział w warsztatach dziennikarskich, czy współtworząc social media II LO.

Nasi absolwenci osiągają bardzo wysokie wyniki egzaminów maturalnych z języków obcych, biologii i języka polskiego na poziomie rozszerzonym, co umożliwia im rozpoczęcie studiów na wymarzonych kierunkach.

Rokrocznie nasi uczniowie z dużymi sukcesami biorą udział w ogólnopolskich konkursach i olimpiadach z nauk biologicznych, języka polskiego, języków obcych, takich jak: Olimpiada Literatury i Języka Polskiego, Olimpiada Języka Angielskiego, Olimpiada Biologiczna, Olimpiada Wiedzy Ekologicznej, Olimpiada o Żywieniu i Żywości, Olimpiada neurologiczna Brain Bee, Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia, konkursy Wygraj Indeks, Olimpiada Wiedzy o Mediach, Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji, etc.

 

Dalsze kierunki kształcenia:

Absolwenci oddziału psychologicznego mogą kształcić się na atrakcyjnych kierunkach uniwersyteckich i medycznych w kraju i zagranicą, takich jak:, psychologia, leśnictwo,  kosmetologia, dietetyka, socjologia, filologie obce, biologia, biotechnologia, biologia medyczna, rehabilitacja, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne, ochrona środowiska, architektura krajobrazu, kryminologia, oceanografia, filmoznawstwo, politologia, stosunki międzynarodowe, nauki społeczne, pedagogika,  filologia polska, kulturoznawstwo, zarządzanie dziedzictwem kulturowym, ochrona zabytków, edytorstwo, intermedia, archeologia, etnologia, europeistyka, teatrologia, dziennikarstwo, etc.


Matura za:


Wakacje za:

 

 

Szkoła w chmurze Microsoft

unia europejska

Nagrody

Uczelnie

  • PG
  • UG
  • WSBG
  • PWSZ
  • EUH-E

Linki