Uroczystość wręczenia wyróżnień dla najlepszych 10 szkół w województwie warmińsko-mazurskim w Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2019 odbyła się na Konferencji ”Chiron-szkoła z potencjałem”. Wydarzenie to odbyło się 27 marca 2019 r. w auli Teatralnej Centrum Nauk Humanistycznych UWM w Olsztynie.


W tegorocznym Rankingu Perspektyw znalazły się tylko dwie elbląskie szkoły ponadgimnazjalne:
• w kategorii Liceów na V miejscu znalazło się II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu.
• W rankingu Techników najlepiej wypadło Technikum Ekonomiczne w Elblągu zajmując 10 miejsce w województwie.
Na miejscu 12 uplasowało się Technikum Mechaniczne w Elblągu.


Wyróżnienia zostały wręczone przez prorektora UWM w Olsztynie, prof. Jerzego Przyborowskiego oraz Warmińsko – Mazurskiego Wicekuratora Oświaty Wojciecha Cybulskiego.

Przy ocenie szkół brane są pod uwagę konkretne kryteria. W przypadku liceów ogólnokształcących to sukcesy uczniów w olimpiadach, wyniki z obowiązkowych i dodatkowych przedmiotów na maturze. W ocenie techników stosuje się jeszcze jedno kryterium, czyli wyniki egzaminów zawodowych.
Najistotniejsze jest danie materiału rodzicom i nastolatkom do sprawdzenia, które ze szkół przygotują najlepiej, aby mogły rozwijać się dalej i aby mogły podążać wybranymi przez siebie ścieżkami na studia – podkreślali przedstawiciele Fundacji Edukacyjnej i miesięcznika Perspektywy.


Wszystkich nas łączy jakość nauczania, zaangażowanie nauczycieli oraz młodzieńczy zapał uczniów – podkreśliła Agnieszka Antoniuk-Rumak, wicedyrektor II LO w Elblągu, odbierając wyróżnienie dla szkoły. „Cieszę się, że do tradycyjnych sukcesów liceów dodaliśmy również nasze miejsce w pierwszej dziesiątce dla technikum” – dodał Jerzy Kawiecki, dyrektor Technikum Ekonomicznego w Elblągu .


Szkoły z Rankingu Liceów i Techników Perspektyw 2019 są dumne z swojego sukcesu. W wysokie pozycje rankingowe wpisana jest nie tylko liczba zwycięstw, punkty maturalne, czy pomyślnie zdane egzaminy. Edukacja sukcesu to takie zorganizowanie szkolnego życia i procesu edukacyjnego, aby każdy uczący się rozwijał się na miarę swoich możliwości i potencjału oraz osiągnął indywidualny lub grupowy sukces. Aby każdy uczeń miał poczucie własnej wartości i podmiotowości w szkole oraz sukcesu.


Więcej na temat Rankingu Perspektyw 2019 na stronach:

http://licea.perspektywy.pl/2019/ranking/ranking-liceow-ogolnoksztalcacych-2019

https://technika.perspektywy.pl/2019/ranking/ranking-technikow-2019

 

 
Matura za:


Wakacje za:

 

 

Nagrody

Uczelnie

  • PG
  • UG
  • WSBG
  • PWSZ
  • EUH-E

Linki