Fundacja Sympatyków II LO założona przez naszego absolwenta Pawła Gliniewicza ufundowała stypendia dla utalentowanych uczniów naszej szkoły. W tym roku szkolnym kapituła przyzna:

- 8 stypendiów naukowych

- 1 stypendium sportowe

- 1 stypendium w kategorii inne (osiągnięcia artystyczne lub działalność społeczna).

O stypendium ubiegać się mogą uczniowie oraz tegoroczni absolwenci naszej szkoły na podstawie osiągnięć uzyskanych w roku szkolnym składania wniosku.

W załączniku znajduje się szczegółowy regulamin zawierający zasady przyznawania stypendiów [Pobierz] oraz pliki do pobrania: wniosek o przyznanie stypendium [Pobierz] i kwestionariusz stypendysty [Pobierz].

Wypełnione dokumenty przyjmujemy w sekretariacie do 31.05.2023.

Kapituła dokona wyboru kandydatów do dnia 10.06.2023 r.

Rok stypendialny trwa od lipca br. do czerwca roku następnego.

Zachęcamy do składania wniosków


Wakacje za:

 

 

Szkoła w chmurze Microsoft

unia europejska

Nagrody

Uczelnie

  • PG
  • UG
  • WSBG
  • PWSZ
  • EUH-E

Linki