Nasi wspaniali: Małgosia, Jakub, Filip i Jakub z klasy IV D oddali 22.02. 1800 ml krwi♥! Serdecznie im gratulujemy!

Kolejny raz uczniowie klasy IVD udali się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Małgosia, Jakub, Filip i Jakub oddali łącznie 1800 ml krwi. Serdecznie gratulujemy ich zaangażowania i dobroci! Jednocześnie zachęcamy wszystkich uczniów, którzy ukończyli już 18 rok życia do zaangażowania w klubie krwiodawcy działającym w naszej szkole. Bliższych informacji i pomocy w zgłoszeniu się na donacje krwi udziela ks. Marek Piedziewicz.

 


Matura za:


Wakacje za:

 

 

Szkoła w chmurze Microsoft

unia europejska

Nagrody

Uczelnie

  • PG
  • UG
  • WSBG
  • PWSZ
  • EUH-E

Linki