Strona zawiera kalkulator punktów rekrutacyjnych na uczelnie wyższe z całej Polski.

Po wpisaniu do kalkulatora przewidywanych wyników swojej matury uzyskujemy wiedzę o szansach dostania się na wybrany kierunek studiów, na określnej uczelni w wybranym mieście.

Uwaga: Przewidywane wyniki matury w części ustnej wpisujemy do kalkulatora tylko wtedy, kiedy porównujemy się z wynikami kandydatów z roku 2023, ponieważ w latach 2020-2022 nie było matur ustnych.

https://dostanesie.pl/

Można skorzystać ze stron internetowych poświęconych poszczególnym kierunkom studiów, np.

https://namedycyne.pl/

Uzyskane w ten sposób informacje zawsze weryfikujemy na stronach konkretnych uczelni wyższych, np.:

https://rekrutacja.umed.lodz.pl/aktualnosci/

https://rekrutacja.gumed.edu.pl/61112.html


Matura za:


Wakacje za:

 

 

Szkoła w chmurze Microsoft

unia europejska

Nagrody

Uczelnie

  • PG
  • UG
  • WSBG
  • PWSZ
  • EUH-E

Linki