W dniu 9 lutego 2023 r. klasa IB pojechała do Gdańska, by wziąć udział w zajęciach naukowych , które odbyły dzięki zaproszeniu  pana  dr inż. Pawła Wityka.  Pod jego bacznym okiem pierwszoklasiści mogli "porozglądać się" po Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej i zajrzeć w różne miejsca.

Pan Paweł przez cały dzień naszego pobytu  koordynował przebieg kolejnych zajęć, poprowadził zajęcia laboratoryjne i zapewnił nam smakowite przekąski- tego dnia przypadał Dzień Pizzy- czyli wiadomo jaka czekała na nas gastronomiczna niespodzianka.Ciekawym akcentem z punktu widzenia historii wydziału był wykład w tzw. "starej w auli". Ławki z miejscem na kałamarze, XIX wieczna tablica Mendelejewa, na której znajduje się o połowę mniej pierwiastków, bo odkryto je znacznie później to tylko niektóre zabytkowe elementy auli. Wszystkie dobrze utrzymane, pięknie wyeksponowane sprawiły, że panował w niej wyjątkowy klimat.

Dzień był pracowity i fascynujący. Na zajęciach uczniowie zapoznali się z tajnikami chemii organicznej i nieorganicznej, mieli okazję zaobserwować egzotermiczne reakcje chemiczne, którym towarzyszyły „wybuchy” i zmiany barwy. W dalszej części dnia uczniowie zaznajomili się i samodzielnie wykonali izolacje plazmidowego DNA pUC19 z bakterii E. coli oraz zwizualizowali wynik izolacji DNA plazmidowego za pomocą elektroforezy agarozowej. Dodatkowo wykonane zostały zajęcia z mikroskopowania bakterii, grzybów oraz tkanek. Po zaznajomieniu z technikami mikroskopowania, uczniowie samodzielnie wykonali barwienie metodą Grama. Na zakończenie dnia nauczyli się wykonywać posiew murawowy oraz redukcyjny.

Brzmi zagadkowo? Owszem,  ale nie dla klas medycznych :)

Dziękujemy za zaproszenie panu dr inż. Pawłowi Witykowi. Polecamy się na kolejne!


Matura za:


Wakacje za:

 

 

Szkoła w chmurze Microsoft

unia europejska

Nagrody

Uczelnie

  • PG
  • UG
  • WSBG
  • PWSZ
  • EUH-E

Linki