Pierwsze dni nauki już za nami. Chcemy uczynić wszystko, aby życie szkolne było przyjemne i efektywne. Chcemy aby nasi uczniowie tworzyli zgrane zespoły klasowe, by poznali swoje zainteresowania i pasje, by umieli wspólnie pracować w atmosferze szacunku i koleżeństwa. Nie jest to łatwe zadanie i wymaga zaangażowania zarówno uczniów , nauczycieli oraz rodziców.
Pierwsze zajęcia integracyjne z udziałem wychowawcy i pedagoga szkolnego zorganizowane zostały 5 września br. w klasie politechnicznej - IE po gimnazjum.

Przygotowane zadania odsłoniły rąbka tajemnicy: co lubią i czego nie lubią uczniowie klasy politechnicznej, w jakich obszarach są aktywni poza szkołą, kto urodził się w marcu, kto zna nazwiska wszystkich polskich noblistów, kto jest muzykalny, kto dobrze gotuje, kto lubi filmy a kto woli czytać książki, kto ma zwierzę w domu, kto ma rodzeństwo itd.
Na zajęciach były też zabawy ruchowe, które mocno całą grupę ożywiły. Na zakończenie spotkania - wspólne zdjęcie pod pomnikiem patrona szkoły. Pamiątkowa fotografia w maturalnej klasie przypomni nam tę chwilę początku nauki i zapewne uświadomi, że czas bardzo szybko mija …


Matura za:

Szkoła w chmurze Microsoft

Nagrody

Uczelnie

  • PG
  • UG
  • WSBG
  • PWSZ
  • EUH-E

Linki