W środę 14 października w auli szkolnej zgromadziła się społeczność naszej szkoły z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej.

Czytaj więcej...

Uczniowie zainteresowani szafkami szkolnymi (zarówno Ci, którzy zapisali się w sekretariacie jak również chętni niezgłoszeni na listy) proszeni są o uiszczenie wpłaty 150 zł na konto Rady Rodziców do dnia 30.09.2015 r.

Czytaj więcej...

Każdy z was może czynnie brać udział w życiu szkoły i  mieć wpływ na to, co się w niej dzieje. Jeśli macie pomysły i siłę na tworzenie ciekawych projektów , to znak by pracować w SU.

Zarząd SU składa się z dziesięciu członków (pięciu licealistów i pięciu gimnazjalistów). W tym roku swą kadencję kończy  sześć osób, zatem wybierzemy nowych członków.

 

Harmonogram wyborów:

 • do 11 września  2015r. - zgłoszenia kandydatur do opiekuna SU - p. E. Andruszewskiej (biblioteka) lub do przewodniczącej SU - K. Piątkowskiej
 • do 28 września 2015r. - kampania wyborcza . Kandydaci mogą ogłaszać się na plakatach, na stronie internetowej szkoły lub osobiście zareklamować się na lekcjach       wychowawczych poszczególnych klas.
 • 29 września 2015r. - wybory do SU
 • 30 września 2015r. - ogłoszenie wyników

 

Czekamy na wasze zgłoszenia!

 

Karolina Piątkowska - przewodnicząca SU

STYPENDIA SZKOLNE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Informuję, że trwa akcja zbierania wniosków o przyznanie stypendiów szkolnych  na  rok szkolny 2015/2016  dla uczniów  zamieszkałych  na  terenie Gminy Miasta Elbląg.

Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w gospodarstwie domowym ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne- nie może być wyższa niż
kwota 456 zł netto, aod 1 października br. nie może być wyższa netto niż
- 514 zł.

Do wniosku można dołączyć zaświadczenia lub oświadczenia potwierdzające dochód rodziny - za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (sierpień 2015 r.) lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony (wrzesień 2015 r.) – zgodnie z objaśnieniami znajdującymi się na ostatniej stronie wniosku.

Wypełnione wnioski należy dostarczyć do pedagoga szkolnego w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2015 r.

 Wnioski można pobrać:

-  w gabinecie pedagoga

-  w sekretariacie szkoły

         -  z Elektronicznej Platformy Edukacyjnej (www.eped.pl) – moduł Stypendia

Dodatkowych informacji udzielają pedagodzy szkolni.
(gimnazjum – gabinet
9, liceum – gabinet 13)

Rok szkolny 2015/2016 oficjalnie rozpoczęty!

Serdecznie witamy po wakacjach. Mamy nadzieję, że nabraliście sił i chęci do systematycznej i twórczej pracy. Pierwszakom życzymy szybkiej adaptacji w nowej szkole.

smileylaugh

Czytaj więcej...

Zapraszamy na kiermasz podręczników!

 

 • Wszystkich zainteresowanych kupnem lub sprzedażą podręczników szkolnych zapraszamy na kiermasz, który  odbędzie się w bibliotece szkolnej   
 • czwartek  od 10.00 do 12.00  (3 września) dla gimnazjum,
 • piątek  od 10.00 do 12.00   (4 września)  dla liceum.

 

Przypominamy, że klasy pierwsze gimnazjum otrzymają bezpłatne podręczniki .

 

Biblioteka szkolna czynna będzie od 9 września 2015r..


Matura za:


Wakacje za:

 

 

Szkoła w chmurze Microsoft

unia europejska

Nagrody

Uczelnie

 • PG
 • UG
 • WSBG
 • PWSZ
 • EUH-E

Linki